Werkloosheid in Nederland

Uit cijfers van het CBS in maart 2016 bleek dat ongeveer 6.5 procent van de Nederlandse bevolking werkloos is. Dit komt neer op een aantal van ongeveer 580.000 personen. Er kunnen vele redenen zijn om een baan kwijt te raken. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, of een bedrijf dat failliet gaat. Na de economische crisis in 2008 nam de werkloosheid in Nederland sterk toe. Nu de economie weer aantrekt gloort er hoop aan de horizon. Zo is de werkloosheid sinds enige tijd aan het dalen. Desondanks telde het UWV in mei 2016 nog steeds 448.000 WW-uitkeringen. In de eerste 5 maanden van 2016 kwamen er 219.000 WW-uitkeringen bij. Een positieve noot is wel dat dit 12 procent minder was dan in dezelfde periode in 2015. Wanneer u werkloos bent is het mogelijk om bijstand aan te vragen.

Elke inwoner van Nederland heeft een inkomen nodig. Het is namelijk noodzakelijk om in je levensonderhoud te voorzien. Zo dienen onder andere de vaste lasten en het eten ervan betaald te worden. Doorgaans vergaren mensen een inkomen door te werken. Helaas is het niet altijd vanzelfsprekend dat je een baan hebt. In dat geval kun je in Nederland gelukkig een beroep doen op het sociale vangnet, en een uitkering krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de bijstand alleenstaande, en een alleenstaande ouder uitkering. Wat houdt dit precies in?

Criteria voor een uitkering

Iedere burger van Nederland heeft bij werkloosheid recht op een uitkering. Een bijstandsuitkering aanvragen is echter wel aan bepaalde regels verbonden. Zo dient iedereen aan bepaalde criteria te voldoen. Deze voorwaarden gelden in elke gemeente waar je een uitkering kunt aanvragen. Voor een bijstandsuitkering aanvragen gelden de volgende criteria:

  1. Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit, of over een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  2. Ten tijde van de aanvraag ben je 18 jaar of ouder
  3. Je staat ingeschreven in de Gemeente Basis Administratie (GBA). Ook dien je in deze gemeente te verblijven.
  4. Je inkomen is lager dan het geldende minimum inkomen om rond te komen
  5. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar dient binnen de wettelijke grenzen te vallen

De voorwaarden voor een WW-uitkering

De meest simpele voorwaarde voor een WW-uitkering is het hebben van een verzekering voor werkloosheid. Dit heb je als je in dienst bent geweest bij een werkgever. In de laatste 36 weken voor je werkloos werd, moet je minimaal 26 weken hebben gewerkt. Er geldt ook een jareneis, die inhoudt dat je in de 5 jaren voor je werkloos werd minimaal 52 dagen loon moet hebben gehad. Het eerste jaar dat je werkloos bent geworden telt dan niet mee. Je mag daarnaast ook niet werkloos zijn geworden door eigen toedoen, bijvoorbeeld als je gestolen hebt binnen het bedrijf of andere ernstige delicten hebt begaan. Als je aan al deze voorwaarden voldoet, krijg je in elk geval een WW-uitkering.

Op dit moment maak je bij werkloosheid aanspraak op 37 maanden WW-uitkering. Dit wordt vanaf 2016 gekort tot je in 2019 nog maar aanspraak kan maken op 24 maanden WW-uitkering. Dit geldt alleen voor mensen die een WW-uitkering aanvragen in 2016. Bestaande WW-uitkeringsgerechtigden treffen deze regeling niet en houden recht op 37 maanden WW-uitkering. Daarnaast geldt dat je al recht hebt op een WW-uitkering als je 5 of meer arbeidsuren per week verliest. Dat is een prettige voorwaarde, omdat je zo ook recht hebt op een WW-uitkering als bijvoorbeeld taken bij jou wegvallen waardoor je minder kan werken.

Recht op bijstandsuitkering

Wanneer je niet aan bovenstaande criteria voldoet kan de aanvraag voor een uitkering worden afgewezen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geen beroep mag doen op de Wet Zorg en Inkomen. Zo heb je geen recht op bijstandsuitkering wanneer je toerist bent of illegaal in Nederland verblijft. Je dient namelijk te beschikken over een geldige verblijfsgunning. Ook minderjarige asielzoekers hebben geen recht op een uitkering. Hetzelfde geldt voor medewerkers van internationale organisaties die actief zijn in ons land. Dit komt door het feit dat ze slechts tijdelijk in Nederland verblijven. Daarnaast is het belangrijk dat je woont in een Nederlandse gemeente. Vanuit het buitenland heb je geen recht op een uitkering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *