De Werkloosheidswetuitkering en bijstand voorwaarden

Soms komt het erg onverwacht, je hebt het prima naar je zin op je werk en door gebeurtenissen word je ineens ontslagen. Dit kan komen door conflicten of door economische redenen, waardoor het bedrijf moet reorganiseren. Op dat moment zit je dus zonder werk. Aangezien het op dit moment soms lastig kan zijn om binnen korte tijd een nieuwe baan te vinden, ben je afhankelijk van andere middelen om het hoofd boven water te houden. In Nederland kom je bij werkloosheid in aanmerking voor een Werkloosheidsuitkering, de WW-uitkering. Ook is er een bijstandsuitkering.

De voorwaarden voor een WW-uitkering

De meest simpele voorwaarde voor een WW-uitkering is het hebben van een verzekering voor werkloosheid. Dit heb je als je in dienst bent geweest bij een werkgever. In de laatste 36 weken voor je werkloos werd, moet je minimaal 26 weken hebben gewerkt. Er geldt ook een jareneis, die inhoudt dat je in de 5 jaren voor je werkloos werd minimaal 52 dagen loon moet hebben gehad. Het eerste jaar dat je werkloos bent geworden telt dan niet mee. Je mag daarnaast ook niet werkloos zijn geworden door eigen toedoen, bijvoorbeeld als je gestolen hebt binnen het bedrijf of andere ernstige delicten hebt begaan. Als je aan al deze voorwaarden voldoet, krijg je in elk geval een WW-uitkering.

Op dit moment maak je bij werkloosheid aanspraak op 37 maanden WW-uitkering. Dit wordt vanaf 2016 gekort tot je in 2019 nog maar aanspraak kan maken op 24 maanden WW-uitkering. Dit geldt alleen voor mensen die een WW-uitkering aanvragen in 2016. Bestaande WW-uitkeringsgerechtigden treffen deze regeling niet en houden recht op 37 maanden WW-uitkering. Daarnaast geldt dat je al recht hebt op een WW-uitkering als je 5 of meer arbeidsuren per week verliest. Dat is een prettige voorwaarde, omdat je zo ook recht hebt op een WW-uitkering als bijvoorbeeld taken bij jou wegvallen waardoor je minder kan werken.

Voorwaarden bijstand

Het kan ook het geval zijn dat je niet aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet, bijvoorbeeld omdat je niet zoveel gewerkt hebt als de jareneis of omdat je voor de werkloosheid te weinig weken gewerkt hebt. Dan heb je recht op een bijstandsuitkering. Dit geldt ook als je WW-uitkering afloopt en je hebt nog geen nieuwe baan gevonden. Een bijstandsuitkering houdt in dat de overheid je tegemoet komt in levensonderhoud omdat je niet voldoende inkomen hebt om zelf in levensonderhoud te voorzien. Als je helemaal geen inkomen hebt, krijgt u een bijstandsuitkering. Als je niet voldoende in levensonderhoud kan voorzien, krijg je een aanvullende bijstand. De voorwaarden bijstand kunt u allemaal nalezen op deze pagina.

De voorwaarden voor zo’n bijstandsuitkering zijn dat je in Nederland moet wonen en 18 jaar of ouder moet zijn. Verder mag je geen partner hebben die voldoende verdient, moet je meewerken aan gemeentelijke initiatieven om te werken en je eigen vermogen moet een bepaalde maximum waarde hebben.

Bijverdienen bijstand

Het is toegestaan om in een bijstandsuitkering extra inkomen te vergaren door bijvoorbeeld het hebben van bijstand en werken. Deze inkomsten moet je wel aangeven aan de gemeente. De gemeente ziet deze inkomstenbron, welke deze dan ook is, als een teken dat je niet langer compleet afhankelijk bent van de bijstandsuitkering. Daarom zorgen deze inkomsten ervoor dat je bijstandsuitkering gekort wordt. Niet alle inkomsten of in elk geval is het zo dat je gekort wordt op je bijstandsuitkering. Daarom is het erg belangrijk al deze inkomsten door te geven. Zodat de gemeente per situatie het bijverdienen kan beoordelen.

Er zijn een aantal regels aan bijverdienen met een bijstandsuitkering. Zo bepaalt de gemeente altijd wanneer en welke inkomsten worden gerekend bij het korten van je bijstandsuitkering. Het gaat om netto-inkomen en aan inkomen in natura wordt ook een bedrag gehangen. Verwervingskosten, bijvoorbeeld reiskosten, worden door de gemeente niet meegenomen. Andere zaken die gekort worden op je bijstandsuitkering zijn bijvoorbeeld kosten uit onderhuur of vakantiegeld.

Als je inkomsten uit arbeid vergaart, wordt niet alles gekort op je bijstandsuitkering. Maximaal 6 maanden worden vrijgelaten, met 25% van het inkomen met een maximum van 192 euro netto per maand. Deze arbeid moet positief zijn voor je terugkeer op de arbeidsmarkt. Voor een alleenstaande ouder met kinderen geldt dat ze na de 6 maanden nog recht hebben op nog 30 maanden vrijstelling, met 12,5% van het inkomen met een grens van 120 euro netto. Voor 65-plussers geldt dat ze altijd vrijstelling krijgen, zonder de voorwaarde dat het positief moet zijn voor terugkeer op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 27 jaar krijgen geen vrijstelling. Freelancers lopen tegen het probleem aan omdat ze gekort worden met hun omzet en niet met hun nettoloon.

Vakantiegeld bijstand en sollicitatieplicht bijstand

Je hebt bij een bijstandsuitkering recht op vakantiegeld. Van elke maand bijstandsuitkering wordt 5% gereserveerd om in juni van vakantiegeld uit te betalen. Daarnaast heb je bij een bijstandsuitkering de verplichting om te solliciteren naar alle soorten werk. Dit houdt in dat je ook moet solliciteren naar banen die niet direct aansluiten bij eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. Hierbij krijgt u hulp vanuit het UWV WERKbedrijf. De gemeente kan daarnaast bijvoorbeeld een sollicitatiecursus aanbieden, die je vervolgens verplicht moet volgen. Ook moet u, zoals eerder genoemd, ervoor zorgen dat de gemeente altijd goed op de hoogte is van wat je wel of niet kan, welke inkomsten je hebt en wat je situatie is.

Je kunt ontheffing voor de sollicitatieplicht krijgen in een aantal gevallen, bijvoorbeeld als je voor een ziek familielid moet zorgen, zelf ziek bent, een kind jonger dan 5 jaar hebt of ouder bent dan 57,5 jaar. In het laatste geval zou je misschien wel vrijwilligerswerk moeten aanvaarden.

Bijzondere bijstand

Het kan soms zijn dat je, terwijl je een bijstandsuitkering hebt, speciale kosten moet maken die je niet kunt betalen met het bedrag aan bijstand. Dan kun je een bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld met bijzondere bijstand verhuiskosten. Daar zijn een aantal voorwaarden voor, namelijk dat je een Nederlandse identiteit hebt en in Nederland woont en verblijft. Je krijgt geen bijzondere bijstand als je een gedetineerde bent, jonger dan 18 bent of als je aanvullende bijstand nodig hebt om een schuld af te lossen.

Bijstand aanvragen: voorwaarden

Denk je in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering? Dan kan je deze aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Als je jonger bent dan 27, is er een wachttijd van 4 weken. Je moet een aantal documenten leveren om aan te tonen dat je in aanmerking komt. Zo moet je als jongere onder de 27 kunnen aantonen dat er geen onderwijsmogelijkheden meer zijn. Vervolgens wordt er bijstand toegekend als het recht erop is bepaald. Als dit recht nog niet is bepaald, kan een voorschot worden gegeven.

One thought on “De Werkloosheidswetuitkering en bijstand voorwaarden

 • 01/05/2021 at 18:58
  Permalink

  Vanwege mijn chronische ziekte heb ik een urenbeperking en val ik onder het doelgroepenregister.
  De urenbeperking is door het UWV vastgesteld op max 30 uur.

  Op dit moment werk ik 24 uur p.w. voor het woonwerk werkverkeer betaald het uitzendbureau €3,– terwijl de werkelijke kosten op basis van het Openbaar Vervoer €8,60 bedragen.
  Doordat ik 24 uur werk, kom ik niet niet boven de WWB uitkering uit.
  Door deze lage vergoeding gaat het werken mijn geld kosten, en kom zelfs onder WWB niveau uit.

  Concrete vragen:
  Is de gemeente verplicht om het bedrag ik de per werkdag aan reiskosten tekort kom, aan te vullen?

  Mijns inziens heb ik recht op 15% vrijlating, omdat ik een urenbeperking heb. Deze heb ik niet ontvangen, omdat men niet op de hoogte was van de urenbeperking. Inmiddels heb de gemeente het keuringsrapport overlegd. Ik heb vanaf 2017 deze urenbeperking en heb in de periode tot mei 2021, 25 maanden gewerkt. Wel heb ik 6 maanden vrijstelling gehad voor een bedrag van €192,– per maand.

  Ik krijg 8% vakantiegeld, welke door de gemeente wordt verrekend met de uitkering. Echter er wordt 5% vakantiegeld uitgekeerd. Heb ik geen recht op de 8% vakantiegeld over het salaris wat ik verdien en wordt verrekend met de uitkering?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *