Spaargeld en de bijstandsuitkering

Het leven op bijstandsniveau is niet altijd makkelijk. Maar als het goed is heb je genoeg geld om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Wel gelden er een aantal regels rondom de bijstandsnorm. Om in aanmerking te komen voor een bijstand dien je bijvoorbeeld niet teveel eigen vermogen te hebben. Is dat wel het geval, dan moet je eerst het spaargeld opmaken. Dit geldt ook voor eventuele overwaarde van je woning. Ook dit beschouwt men als eigen vermogen. Daarnaast speelt je eigen inkomen en de financiële situatie van andere gezinsleden een rol wanneer je een bijstandsuitkering aanvraagt. Er zal altijd gekeken worden naar de inkomens binnen een gezin. Dit geldt zowel voor een getrouwd paar als personen die samenwonen.

Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen

Vermogen van de kinderen

Alle inkomens van de personen met wie je samenwoont tellen mee bij het aanvragen van een uitkering. Zelfs de financiële situatie van meerderjarige kinderen wordt meegerekend. Dit geldt alleen voor thuiswonende kinderen die op jouw adres staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Elke financiële situatie is uiteraard anders. Terwijl de een met een bijstandsuitkering gemakkelijk kan rondkomen, heeft de ander het financieel nog steeds zwaar. Is er bij jou sprake van het laatste geval, dan zou je ‘bijzondere bijstand’’ aan kunnen vragen. Dit is mogelijk wanneer je een inkomen hebt met een minimum loon. Je hoeft dus niet per se een uitkering te ontvangen. . Het is een extra aanvulling waarmee je beter kunt rondkomen.

Eigen vermogen

De overheid hanteert het uitgangspunt dat je eigen vermogen eigenlijk geld is. Als je dus veel eigen vermogen hebt, betekent dat dat je eigenlijk geen bijstandsuitkering nodig zou moeten hebben. In het kader daarvan is de regel gesteld dat er een maximum aan het eigen vermogen zit. Dit eigen vermogen verschilt per groep mensen. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand zonder inwonende kinderen? Dan geldt dat je maar €5290 aan eigen vermogen mag hebben wil je nog een bijstandsuitkering krijgen. Ben je een alleenstaande ouder met inwonende kinderen, dan is dit bedrag hoger, namelijk €11840. Dit bedrag geldt ook als je gehuwd bent of samenwoont zonder kinderen, dan moet je dit bedrag hanteren als gezamenlijk eigen vermogen. Ook als je wel kinderen hebt is dit het maximum aan eigen vermogen wat je mag hebben wil je nog in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Als je kinderen hebt, telt hun spaargeld ook mee.

Verder wordt het huis ook als eigen vermogen gezien. Dit is uiteraard alleen het geval als het gaat om een koophuis. Omdat een huis vaak duurder is dan bovenstaande bedragen, wordt €48900 van het huis niet meegerekend als eigen vermogen. Ook wordt de nog af te lossen hypotheek afgetrokken. Het bedrag wat dan overblijft, is wat ook als eigen vermogen gerekend wordt. Zit je daarboven? Dan kan je alsnog een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente verstrekt deze dan echter op basis van een lening, een krediethypotheek met je huis als onderpand.

Vakantiegeld bijstand en sollicitatieplicht bijstand

Je hebt bij een bijstandsuitkering recht op vakantiegeld. Van elke maand bijstandsuitkering wordt 5% gereserveerd om in juni van vakantiegeld uit te betalen. Daarnaast heb je bij een bijstandsuitkering de verplichting om te solliciteren naar alle soorten werk. Dit houdt in dat je ook moet solliciteren naar banen die niet direct aansluiten bij eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. Hierbij krijgt u hulp vanuit het UWV WERKbedrijf. De gemeente kan daarnaast bijvoorbeeld een sollicitatiecursus aanbieden, die je vervolgens verplicht moet volgen. Ook moet u, zoals eerder genoemd, ervoor zorgen dat de gemeente altijd goed op de hoogte is van wat je wel of niet kan, welke inkomsten je hebt en wat je situatie is.

Je kunt ontheffing voor de sollicitatieplicht krijgen in een aantal gevallen, bijvoorbeeld als je voor een ziek familielid moet zorgen, zelf ziek bent, een kind jonger dan 5 jaar hebt of ouder bent dan 57,5 jaar. In het laatste geval zou je misschien wel vrijwilligerswerk moeten aanvaarden.

One thought on “Spaargeld en de bijstandsuitkering

  • 28/06/2023 at 12:34
    Permalink

    Bijstandsuitkering en toeslagen en vrijgesteld vermogen: ik heb de volgende vraag: spaargeld van inwonend kind beneden 18 jaar telt mee als vermogen. Maar opa en oma hebben voor het kind een spaarrekening geopend dat geblokkeerd is tot haar 18 verjaardag. De ouder kunnen daar dus niet bijkomen. Telt het dan toch nog mee voor het vrijgesteld vermogen ?
    Dank voor uw antwoord !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *