Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Hoogte bijstandsuitkering
Als je eenmaal hebt ontdekt dat je voldoet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering, dan is het handig te weten wat je kan verwachten. Zo zijn er verschillen in de hoogte voor de bijstandsuitkering tussen verschillende soorten groepen. Op deze manier kun je zelf de bijstand berekenen. Echter heeft de gemeente aanvullende informatie over jou nodig om te bepalen wat de hoogte van de bijstand precies gaat zijn.

Hoe hoog is de bijstand precies?

Hoeveel bijstandsuitkering je krijgt, hangt bijvoorbeeld af van je burgerlijke stand, je woonsituatie en of je kinderen hebt. Ook of je pensioengerechtigd bent of niet maakt uit. Ook leeftijd heeft nog invloed. In onderstaande tabel staat opgesomd wat de hoogte van de bijstandsnorm per maand is. Dit gaat in per 1 juli 2016.

Tabel 1: Hoogte bijstandsnorm

Situatie Leeftijd Hoogte bijstand
Gehuwd/Samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd 100% van het minimumloon
Alleenstaand 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het minimumloon
Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-leeftijd 70% van het minimumloon, met als extra het kindgebonden budget
Jongeren 18 tot 21 jaar Uitkering wordt bepaald aan de hand van kinderbijslag.

Het bovenstaande leidt tot de volgende bedragen die per maand betaald kunnen worden in specifieke situaties:

Categorie Leeftijd Bijstand Vakantiegeld (= 5%)
Alleenstaand (met of zonder kinderen) < 21 jaar €229,14 €12,06
Gehuwd met kinderen < 21 jaar €723,52 €38,07
Gehuwd zonder kinderen < 21 jaar €458,28 €24,12
Gehuwd met één boven 21 jaar en de ander eronder, zonder kinderen < 21 jaar €892,22 €46,95
Gehuwd met één boven 21 jaar en de ander eronder, met kinderen < 21 jaar €1157,44 €60,92
Alleenstaand (met of zonder kinderen), alleen wonend 21 – AOW-leeftijd €928,29 €48,86
Gehuwd (maar alleen wonend) 21 – AOW-leeftijd €1326,13 €69,80
Alleenstaand (met of zonder kinderen) Pensioen €1043,40 €54,92
Gehuwd Pensioen €1424,58 €74,98

Ben je bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die een uitkering nodig heeft? Dan krijg je €928,29 euro en 5% daarvan wordt gereserveerd voor vakantiegeld, wat uitbetaald wordt in juni. Verder spelen er nog een aantal zaken. Zo staat in de eerste tabel dat je recht hebt op een kindgebonden budget. Dit is maximaal €3066 voor een jaar. Dit geld wordt door de Belastingdienst verstrekt. Heb je een partner die toeslagen ontvangt (dit noem je een toeslagpartner), dan krijg je ook weer minder bijstand. Als je personen die boven de 21 jaar zijn in je huis hebt wonen, krijg je ook minder bijstand. De reden hiervoor is dat de kosten die bij je huis komen dan gedeeld kunnen worden, waardoor je minder bijstand nodig hebt. Dit heet de kostendelersnorm.

Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend, omdat je bijvoorbeeld gekort kan worden op je uitkering. Dit kan het geval zijn als je extra inkomsten vergaard. Dit heeft te maken met de inlichtingenplicht, die stelt dat je de gemeente altijd op de hoogte moet stellen van zaken die betrekking hebben op arbeidsplicht of extra inkomsten.

Hoogte bijstandsuitkering

Tegenwoordig zijn er strengere regels rondom de hoogte van de bijstandsuitkering. Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, moet je in de eerste maand van de bijstand proberen eerst zelf inkomen te krijgen. Zoals net genoemd kun je dus ook gekort worden op je bijstandsuitkering. Dit gebeurt in een aantal gevallen, waarbij we spreken over inkomstenkorting. Hieronder staat opgesomd wat de regels zijn bij inkomstenkorting.

 1. De gemeente heeft het recht te bepalen wanneer en welke inkomsten worden meegenomen in de korting op je bijstandsuitkering.
 2. Het gaat bij korting altijd om nettoloon.
 3. Als je loon in natura uitbetaald hebt, bepaalt de gemeente welk geldbedrag daar aan gehangen kan worden.
 4. Krijg je nog vakantietoeslag? Dit is ook een inkomstenbron.
 5. Als je inkomen uit arbeid hebt, dan gelden iets andere regels. Omdat arbeid wel wordt gestimuleerd, geldt een vrijstelling van het inhouden van je bijstandsuitkering. Deze vrijstelling heeft betrekking op 25% van het inkomen met een maximum van €192 netto per maand. Het gaat dan om zes maanden dat dit als vrijstelling gezien wordt. Aan deze regel is één voorwaarde, namelijk dat de arbeid die wordt uitgevoerd positief is voor de terugkeer op de arbeidsmarkt.

  Daarnaast is er op deze regel een kleine uitzondering voor sommige groepen. Een 65-plusser krijgt sowieso vrijstelling van het korten van zijn bijstandsuitkering, omdat hij niet meer terug zal keren op de arbeidsmarkt. Een alleenstaande ouder heeft ook een klein voordeel, omdat deze na 6 maanden nog een verlenging van maximaal 30 maanden kan krijgen op vrijstelling van het korten op de bijstandsuitkering. Na 6 maanden gaat het dan om 12,5% van het inkomen met een grens van €120 netto per maand. Voor jongeren tot 27 jaar geldt dat ze überhaupt geen vrijstelling krijgen, want zij moeten juist weer aan het werk gaan. Ze moeten dus op eigen kracht uit de bijstand komen.

 6. De gemeente zal geen rekening houden met zogenaamde verwervingskosten. Dit zijn kosten die bijvoorbeeld hangen aan reizen naar de werklocatie. Daar krijg je dus geen vergoeding voor.
 7. Andere gelden die worden gezien als reden om je bijstandsuitkering te korten zijn bijvoorbeeld eindejaarsuitkering, inkomsten uit andere uitkeringen, lijfrentes, inkomsten uit verhuur, onderhuur en het hebben van inwonenden, alimentatie, teruggave van belastingen en premies en heffingskortingen.

Bij het korten van je bijstandsuitkering wordt altijd gekeken naar de maand waarop het betrekking heeft. Als je dus in april gaat werken, wordt je bijstandsuitkering van de maand april gekort. Daarom is het dus heel belangrijk door te geven wanneer en hoeveel je gaat werken elke maand.

Wat als de hoogte van de inkomsten onduidelijk is?

Mocht het zo zijn dat het onduidelijk is welke inkomsten je hebt en wat voor gelden daar tegenover staan, dan kan de gemeente een paar dingen doen. In elk geval is de gemeente altijd de beslissende partij. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld schatten hoeveel het bedrag ongeveer zal zijn wat nodig is om in te houden op je bijstandsuitkering. Als het niet te schatten is, dan zal de gemeente met terugwerkende kracht de bijstand intrekken. Dan moet je het deel waarvan de gemeente vindt recht te hebben terugbetalen. Daarnaast is het ook mogelijk om bijzonder bijstand aan te vragen.

Het aanvragen van een voorschot

De procedure voor het verkrijgen van een uitkering duurt soms enkele weken. Niet iedereen kan deze periode zonder financiële ondersteuning overbruggen. Zo kan het gebeuren dat iemand meteen bijstand alleenstaande nodig heeft. Hij of zij heeft bijvoorbeeld geen spaargeld om een maand te overbruggen. Zodoende is het soms mogelijk om een voorschot te krijgen. Op die manier kun je een maand lang gewoon in je levensonderhoud voorzien. De gemeente is wettelijk verplicht om een voorschot te geven. Soms is het aan het begin al duidelijk dat je niet aan de criteria voor een uitkering voldoet. In dat geval kan een gemeente weigeren om een voorschot te geven. De hoogte van het voorschot is 90 procent van de bijstandsnorm. Een precies getal bedrag is niet te noemen, omdat dit afhangt van je woonsituatie.

Wat als de hoogte van de inkomsten onduidelijk is?

Mocht het zo zijn dat het onduidelijk is welke inkomsten je hebt en wat voor gelden daar tegenover staan, dan kan de gemeente een paar dingen doen. In elk geval is de gemeente altijd de beslissende partij. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld schatten hoeveel het bedrag ongeveer zal zijn wat nodig is om in te houden op je bijstandsuitkering. Als het niet te schatten is, dan zal de gemeente met terugwerkende kracht de bijstand intrekken. Dan moet je het deel waarvan de gemeente vindt recht te hebben terugbetalen.

Enkele vragen over de hoogte bijstand

Hoe hoog is de bijstand? – Hierboven ziet u een tabel waarin verschillende hoogtes van de bijstand worden weergegeven per situatie.
Hoe hoog is een bijstandsuitkering? – Dit is per persoon afhankelijk maar u kunt onze – hoogte bijstandsnorm – tabel aanhouden.
Hoe hoog is een alleenstaande moeder uitkering? – Een uitkering voor een alleenstaande moeder ligt rond de €928,29.
Hoe bijstand berekenen? – Bijstand berekenen gaat aan de hand van een aantal factoren zoals uw leeftijd, eigen kapitaal en eventuele subsidies en premies.
Wat is de hoogte bijstandsuitkering? – Afhankelijk van uw financiële situatie kan de hoogte van de bijstandsuitkering zeer uiteenlopend zijn.

10 thoughts on “Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

 • 05/10/2017 at 18:58
  Permalink

  Goedendag,

  Een alleenstaande zonder kinderen heeft recht op 70% van het minimumloon.
  Vraag 1: Heeft een Nederlandse burger dan geen recht op 100% van het minimumloon??
  Vraag 2: Als een burger wel het recht heeft op 100% minimumloon (waar staat anders “minimum” voor?) wie vult dan de 30% aan tot het minimumloon?
  Ik ben al enige tijd op zoek naar het antwoord maar word van het welbekende kastje naar de muur gestuurd. Ik heb zorgtoeslag en kom niet in aanmerking voor huurtoeslag vanwege het hebben van een koophuis zonder overwaarde dat tevens qua totaalbedrag onder de norm valt. Dit houdt in dat ik bijstand (70% van het minimumloon) inclusief zorgtoeslag nog circa € 225,00 per maand onder het netto minimumloon zit.

  Wie kan mij helpen?
  Anoniem

  Reply
  • 18/10/2017 at 18:05
   Permalink

   Beste Anoniem,
   Begrijp ik het goed als ik zeg dat jij je afvraagt waarom een bijstandsuitkering minder is dan het minimumloon?
   Ik denk dat het antwoord ligt in de worden uitkering en loon. Uitkering is een gift van de staat om zolang je niet werkt toch inkomen te hebben om te kunnen (over-)leven. Loon is iets dat je ontvangt als je arbeid verricht en ontvang je niet van de staat maar van een werkgever.

   Reply
   • 17/05/2019 at 08:55
    Permalink

    Uitkering is een gift? Of is een bepaling uit de Nederlands Grondwet Artikel 20: Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid ?

    Reply
 • 04/12/2017 at 06:53
  Permalink

  Het is inmiddels 50% van het minimumloon voor een alleenstaande, voor alleenstaande ouder wordt het tot 70% aangevuld. U legt de nadruk op minimum, ik graag op loon…oftewel, je werkt voor je geld.

  Reply
 • 15/12/2017 at 11:50
  Permalink

  beste Anoniem

  Antwoord op vraag 1
  Je geeft het zelf al aan. Het gaat om minimumLOON. Dus als je werkt, heb je minimaal recht op dat bedrag. Als Nederlandse burger heb je als je werkt inderdaad recht op 100% van het minimumloon, maar je mag als Nederlands burger al blij zij dat je 70% krijgt als bijstandsuitkering. Een cadeautje van de staat waarvoor je alleen hoeft te solliciteren, zodat je als je een baan hebt gevonden weer recht hebt op 100% minimum LOON.

  Antwoord op vraag 2
  Niemand vult die 30% aan. Die 30% kan je verdienen door te gaan werken. Wanneer iedereen 100% van het minimum LOON zou krijgen als bijstand (zonder dat ze ervoor hoeven te werken) gaat niemand nog een baan zoeken. Eigenlijk zegt het woord “bijstand” al genoeg. Je wordt bijgestaan in het dekken van de belangrijkste kosten. De rest moet je zelf opvullen.

  Als antwoord op je vraag over HUURtoeslag bij het hebben van een KOOPhuis kan ik kort zijn. Je kan een huis huren. Is deze niet duurder dan een bepaald bedrag in vergelijking met je inkomsten heb je recht op HUUR toeslag. Heb je een koophuis kan je dus nooit aanspraak maken op HUUR toeslag, want je huurt niks. Je hebt een bezit. Ook al is er geen overwaarde, het huis van €XXXX bedrag is jouw eigendom.

  Oplossing om in aanmerking te komen voor HUUR toeslag is simpel. Verkoop je huis en huur er één die past in je budget en waarbij je ook nog recht hebt op de HUUR toeslag. Controleer voor het huren van een huis dus altijd eerst of de huur niet te hoog is.

  Docent Burgerschap

  Reply
 • 14/07/2018 at 14:49
  Permalink

  Nou ook als je werkt nog 35 uur p.w en je werk krijgt dispensatie en de rest wordt aangevuld tot 70%Van het minimumloon.

  Hoe wordt dat dan verklaart?

  Reply
 • 14/10/2018 at 14:29
  Permalink

  ik ben inwonend bij me ouders. hier woon in met mijn vader, moeder, broertje 25 jaar en met een kind van 3 jaar oud. nu worden de kosten gedeeld zeggen ze dus is mijn uitkering 540.99. Ik heb geen idee hoe ze het berekenen maar geloof me het is nog al moeilijk te regelen allemaal.

  Reply
 • 13/11/2018 at 16:46
  Permalink

  bezorgde moeder

  Mijn zoon woont in een beschermde woonvorm.
  Hij kan momenteel niet werken en heeft dus geen inkomen.
  Hij wordt op 16 december 2018 , 18 jaar.
  Heeft hij recht op een bijstandsuitkering en wat is de hoogte hiervan?

  Reply
  • 29/06/2019 at 19:35
   Permalink

   Heeft uw zoon geen recht op een Wajong uitkering?

   Reply
 • 02/10/2019 at 13:21
  Permalink

  Goede middag,
  Ik zit ook met een vraag.
  Ik ben sinds 12 jaar arbeidsongeschikt, ben bij de gemeente ook niet meer inzetbaar dus (afgeschreven ahw). Ik vind dit vreselijk maar ik kan het niet helpen, ik heb een aangeboren (afwijking /kwaal) in mijn rug. Vanaf mijn 5e had ik al pijn, met mijn 12e mijn 1e scan. De arts destijds verkeerd beoordeeld dus ja dan ga je aan het werk, bij mij thuis was er ook geen andere optie.
  Nu ik dus volledig arbeidsongeschikt ben heb ik voor een 2e keer wajong aangevraagd omdat ik het al mijn hele leven heb. Maar omdat ik gewerkt heb (altijd met heel veel pijn!) val ik buiten de boot. (Ik had nog nooit van wajong gehoord in die tijd.)

  Oftewel ik werd vreselijk behandeld bij het UWV! Echt onmenselijk, de wajong was voor mensen die écht iets mankeerde! Dus volgens de verzekeringsarts. En ik stond binnen 10 Minuten weer buiten.

  Kijk ik ben uiteraard heel blij dat wij hier een uitkering krijgen! Laten we dat voorop stellen!
  Maar nu ben ik 49,al 12 jaar aan het overleven van de participatie wet met het oog op de toekomst wat dus nooit meer zal veranderen want mijn kwaal /ziekte wordt alleen erger. Vraag ik me eigenlijk af of dit wel klopt?
  Ik heb niet gevraagd om ziek te worden en heb mijn eigen lichaam niet uitgezocht natuurlijk! Maar ik moet nu voor de rest van mijn leven dag in dag uit elk dubbeltje omdraaien om te kunnen leven.
  Kleding kopen kan ik niet, ik heb (nóg een auto maar dat gaat ook niet meer lang duren) en dan kan ik een scoot mobiel aanvragen….
  Mocht ik ooit nog iemand tegenkomen, samenwonen kan niet meer want dan krijg ik niks meer.
  Ik ben er nu toch echt wel radeloos van na 12 jaar eerlijk gezegd…. Ik denk vaak dag en nacht pijn, zware pijnstillers en de vooruitzichten zijn triest te noemen toch? Geef mijn portie maar aan Fikkie! Ik heb het wel gezien.

  Nu is mijn vraag, zijn er nog andere mogelijkheden?
  Ik krijg geen wajong om de enige reden dat mijn ziekenhuis na 15 jaar alle dossiers vernietigd en ik niet kan aantonen dat ik scans gehad heb! De arts gelooft mij niet bij het UWV! Nou klaar daar kun je het mee doen voor de rest van je leven…

  Iemand tips, suggesties misschien?

  Uiteraard is mijn verhaal vele malen langer maar de hoofd lijnen staan hier nu.

  Hartelijk dank!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *