Disclaimer

Ondanks dat de content met aandacht is geschreven, kan bijstand.help niet instaan voor de volledigheid, juistheid of doorlopend actueel zijn van de content. bijstand.help kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan het individu, in welke vorm dan ook, die het resultaat is direct of indirect, uit of in enig opzicht een verband heeft met de content op bijstand.help. Het grootste deel van de content heeft een wetenschappelijke bron of is afkomstig uit onderbouwde bronnen van de overheid. Echter, is bijstand.help is niet verantwoordelijk voor enige gevolgen die voortkomen uit consulteren van Bijstand.help. Voordat een suggestie op deze site of denkbeeld wordt doorgezet en uitgevoerd is altijd verstandig en door ons geadviseerd om contact op te nemen met een overheidsfunctionaris.