Uitleg over de bijzondere bijstand

Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand, hoe kunt u deze aanvragen en welke voorwaarden moet u nakomen om de financiële hulp te ontvangen. Deze vragen zullen wij hier beantwoorden. De bijzondere bijstand is een eenmalige financiële vergoeding vanuit de gemeente of overheid om u financieel uit de brand te helpen. Loopt u onverwacht tegen extra of hoge kosten aan dan kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand. Uiteraard heeft niet iedereen recht op deze bijzondere vorm van bijstand. U moet aan enkele voorwaarden voldoen wilt u het extra budget ontvangen.

Heb ik recht op bijzondere bijstand?

Niet iedereen kan aanspraak maken op de bijzondere bijstand regeling van de overheid. Want deze is alleen beschikbaar voor mensen die een zeer laag inkomen hebben en daarmee bepaalde vaste lasten of ongeplande kosten niet kunnen betalen. Dit kan van alles zijn maar moet gerelateerd zijn aan uw levensonderhoud en situatie. Luxe goederen worden uiteraard niet vergoed door de overheid. Het betreft alleen noodzakelijke betalingen die u helpen om bijvoorbeeld uit de armoede te blijven. In tegenstelling tot de normale bijstand of het ingaan van de schuldsanering(WSNP) welke beide een langdurig traject zijn is de bijzondere bijstand een eenmalige bijdrage. Heeft u recht op bijzondere bijstand? Dat kunt u gemakkelijk bepalen aangezien u moet voldoen aan de volgende vier voorwaarden;

  • U bent een Nederlander of heeft een verblijfsvergunning waarmee u gelijkgesteld bent.
  • U woont en verblijft in Nederland ten tijde van de bijzondere bijstand aanvraag.
  • U heeft wettelijk recht op de gewone bijstand regeling. Lees hier meer over deze regeling.
  • U heeft onvoldoende inkomsten of eigen kapitaal om in deze voor uw levensomstandigheden noodzakelijke betaling te doen. Uiteraard zijn luxegoederen en vakanties uitgesloten hiervan.

De bijzonder bijstandsuitkering is anders dan de normale uitkering.

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Het aanvragen van de bijzondere bijstand kunt u regelen via uw eigen gemeente. Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van bijzondere bijstand niet met terugwerkende kracht kan en dat het aangevraagde budget ook een richtlijn kan zijn. De gemeente is niet verantwoordelijk voor extra onkosten mocht de bijdrage te laat worden ontvangen door de gerechtigde. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw situatie. Hierdoor zal de gemeente per persoon een eigen bijstand berekening uitvoeren om deze te bepalen. Het kan daarom zo zijn dat de gemeente een maximumbudget of richtprijs hanteert die niet volledig overeen komt met de daadwerkelijke kosten. Dit heeft u in ieder geval nodig voor het aanvragen van een bijzondere bijstand uitkering;

  • Uw Nederlandse paspoort of verblijfsvergunning.
  • Overzicht van u kapitaal, inkomsten en eventuele extra onkosten
  • Overzicht van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt

Houdt u er rekening mee dat een bijzondere bijstand uitkering aanvraag enkele dagen al dan niet weken kan duren afhankelijk van de situatie.

Welke verplichtingen heeft u tijdens de bijzondere bijstand?

Uiteraard moet u voldoen aan enkele verplichtingen om recht te maken op een bijzondere bijstand uitkering. Deze verplichtingen zijn geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voldoet u niet aan de opgelegde voorwaarden van de gemeente of overheid dan is het mogelijk dat uw bijzondere bijstand word stopgezet of omgezet in een lening. Hiermee loopt u het risico in de gewone bijstand of schuldsanering te belanden. Dit wilt de gemeente en uzelf natuurlijk voorkomen. Houdt u daarom aan de afspraken om problemen in de toekomst te voorkomen.

Een bijstandsuitkering biedt oplossing

Met een beperkt inkomen in de kans groot dat je bepaalde rekeningen laat liggen omdat je ze simpelweg niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan de telefoonrekening, gas, water en licht. Ook het betalen van de ziektekostenverzekering en de huur is een grote uitdaging. In plaats van het betalen van de rekeningen heeft eten en drinken prioriteit. Het is een lastige situatie, waarin je soms misschien geen uitweg ziet. Een bijstandsuitkering biedt in dit soort situaties een oplossing. Daarvoor hoef je niet per se werkloos te zijn. Het is namelijk ook een vangnet voor personen die te weinig inkomsten hebben uit hun huidige baan. Ze maken bijvoorbeeld te weinig uren om een redelijk loon te verdienen. In dat geval is het mogelijk om een aanvullende bijstandsverzekering aan te vragen. Daardoor wordt je inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm.

Noodzakelijke kosten kunnen worden vergoed

Kun je huurtoeslag krijgen, maar heb je bijvoorbeeld geen extra geld om te verhuizen naar een huurhuis? Dan kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dit houdt in dat voor noodzakelijke kosten een extra bedrag aan bijstand kan worden gevraagd bij de gemeente. De gemeente bepaalt in hoeverre deze kosten noodzakelijk zijn. Als jij kan aantonen dat de verhuizing nodig is, en helpt het hoofd boven water te houden, dan kan de gemeente dit zien als noodzakelijke kosten. Ook aan bijzondere bijstand hangen een aantal voorwaarden. Zo moet je wederom boven de 18 zijn en in Nederland verblijven. Je mag niet gedetineerd zijn. Een situatie waarvoor bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand mag worden aangevraagd, is de situatie waarin je een schuld moet aflossen. Daar is de bijzondere bijstand niet voor bedoeld.

Heeft u vragen over de bijzondere bijstand uitkering?

De bijzondere bijstand uitkering is een ingewikkeld proces dat altijd zorgvuldig doorlopen moet worden. Dit kost tijd en moeite van gemeente en uzelf. Tevens, is het lastig om elke situatie vooraf te bepalen of vast te leggen in de wet. Daarom is het aanvragen van bijzondere bijstand lastiger dan een normale bijstand aanvragen. Hiermee loopt u vast tegen een hoop vragen aan die wij voor u kunnen beantwoorden. Veel van uw vragen zijn waarschijnlijk al beantwoord op onze vraag en antwoord pagina over de (bijzondere) bijstand. U kunt ook meer informatie vinden over het aanvragen van bijstand op onze website.