Hoe bijstand aanvragen?

Elke Nederlander kan bijstand aanvragen, dit staat de Nederlandse Wet. Echter, aan een bijstandsuitkering zitten wel enkele voorwaarden verbonden waaraan de bijstandsgerechtigde aan moet voldoen. Het recht op bijstand krijgt natuurlijk niet iedereen aangezien deze bijdrage vanuit de Gemeente of Overheid alleen in uiterste financiële nood uitgekeerd wordt aan de burger. Op deze pagina helpen wij u in enkele stappen met bijstand aanvragen bij het UWV en de Gemeente.

Voorwaarden bijstand aanvragen

Om succesvol bijstand te kunnen aanvragen hebben wij een kort stappenplan hieronder samengesteld waarmee u gemakkelijk een bijstandsuitkering kan aanvragen bij de gemeente. Voordat u naar het stappenplan gaat is het belangrijk om te kijken of u voldoet aan de volgende basisvoorwaarden voor de Bijstandswet.

Wanneer heb ik recht op bijstand?

U aanvraag voor een bijstandsuitkering zal alleen in behandeling genomen worden door het UWV of de Gemeente als u voldoet aan de volgende eisen;

✅ U woont rechtmatig in Nederland en bent in het bezit van een Nederlands paspoort of verblijfsvergunning.
✅ U bent minimaal 18 jaar of ouder, bent u jonger dan gelden er andere regelingen en uitkeringen.
✅ U heeft geen recht op een andere uitkering naast de Bijstand zoals bijvoorbeeld een Werkloosheid Wet (WW) of Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong).
✅ U bent geen gedetineerde in een gevangenis of huis van bewaring.
✅ U doet mee aan de activiteiten gericht op het vinden van werk georganiseerd vanuit de Gemeente waar u woont.
✅ U heeft een structureel financiële tekort om te kunnen voorzien in uw maandelijkse lasten en dit ontregelt of bedreigt uw levensomstandigheden. Bijvoorbeeld door een te laag tot geen inkomen om rond te komen met eten, dak boven uw hoofd en opvoeding van kinderen.
✅ U heeft daarnaast ook geen eigen kapitaal zoals een afgelost koophuis, dure auto, boot of andere luxe goederen.
✅ Woont u samen, dan telt het gezamenlijke kapitaal (inkomen en vermogen) van u en uw partner als één. Hieronder vindt u een tabel met de exacte maximale vermogens die zijn toegestaan bij bijstand aanvragen.

Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 11.840
Alleenstaande ouder € 11.840
Alleenstaande € 5.920

Tabel: Recht op bijstand kapitaal 2016

Voldoet u aan al de bovenstaande voorwaarden? Dan is de kans groot dat uw bijstand aanvraag goedgekeurd zal worden door de Gemeenteambtenaar. U kunt nu ons stappenplan hieronder volgen om de aanvraag in gang te zetten.

Stappenplan voor bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet voor een bijstandsuitkering dan kunt u de volgende stappen doorlopen om uw aanvraag in gang te zetten. De totale looptijd van deze aanvraag duurt gemiddeld 30 dagen.

Stap 1: Voorbereiding bijstand aanvragen

Een bijstand aanvraag start altijd via het UWV. Om de aanvraag in werking te zetten heeft u eerst een Digid van de overheid nodig. Dit is een digitaal paspoort van de overheid waarmee u verschillende zaken online kan regelen zodat u niet naar het stadhuis of gemeentekantoor hoeft. Heeft u al een Digid dan kunt u direct beginnen met de inschrijving bij het UWV. Het inschrijven bij deze instantie is nodig om de bijstandsuitkering aan te vragen en het proces in werking te zetten.

– Vergeet uw partner niet
Houdt er rekening mee dat wanneer u samen woont met een partner u ook beide ingeschreven moet staan bij het UWV. Daarnaast geldt de bijstandsuitkering aanvraag voor u en uw partner waardoor beide personen verplicht zijn om aanwezig te zijn bij het bijstandsgesprek met de Gemeente of uw Werkplein. Het is niet mogelijk om uw partner hiervoor te machtigen of aanspraak op bijstand te maken mocht u alleen langskomen.

– Voorwaarden aanvraag bijstand verschillen per Gemeente
De Gemeenten mogen de bijstand aanvragen zelf afhandelen waardoor er per Gemeente andere voorwaarden en regels gelden. Zo werken sommige Gemeente met een zoektijd of inspanningsperiode van ongeveer 28 dagen voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Bent u jonger dan 27 jaar dan geldt deze zoektijd of inspanningsperiode altijd, ongeacht de Gemeente in Nederland. Sommige gemeente hanteren een zoektijd voor alle leeftijden, raadpleeg hiervoor eerst uw contactpersoon bij de Gemeente.

– Wat is een zoektijd of inspanningsperiode?
Tijdens deze periode gaat de Gemeente uw bijstand aanvraag in behandeling nemen. Echter, bent u verplicht om tijdens de zoektijd te zoeken naar werk of opleiding. Pas na deze 28 dagen gaat er gekeken worden door de gemeente of de bijstand aanvragen rechtvaardig zijn en u recht heeft op bijstand. Vergeet u niet in te schrijven bij het UWV als u start aan deze periode, hiermee start u namelijk de aanvraag voor een bijstandsuitkering en dit is verplicht. Hiermee registreert u de zoekperiode en gaat deze officieel ook pas in (28 dagen). Tijdens deze periode bent u verplicht om alle inschrijvingen bij uitzendbureaus, sollicitaties, sollicitatiebrieven en e-mails te documenteren. Deze zijn namelijk later nodig in het beoordelingsproces of u recht heeft op bijstand.

Stap 2: Bijstand aanmelden UWV

Het UWV begeleidt uw bijstandstraject en zodoende ook de aanvraag. Nadat u de zoektijd heeft afgerond bepaald het UWV samen met de Gemeente of u recht heeft op bijstand. Als uw aanmelding in orde is kan u het digitale bijstand formulier invullen om de bijstandsuitkering aanvraag te voltooien. Deze vindt u in de Digid omgeving online. Werkt uw Gemeente nog niet digitaal dan kunt u een afspraak maken bij het lokale gemeentekantoor. Bijstand aanvragen duurt na de zoekperiode gemiddeld 48 uur (twee werkdagen) tot afronding. IOAW aanvragen gaan op dezelfde manier en ook digitaal met de Digid.

Stap 3: bijstandsuitkering aanvragen voltooien

Vanaf het moment dat u stap 1 & 2 volledig naar goedkeuring van de Gemeente doorlopen heeft zal deze u het recht op bijstand verstrekken. Hiermee ontvangt u een maandelijkse financiële vergoeding om de basislasten te betalen. Deze vergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uiteraard gelden er voorwaarden aan het behouden van dit recht. Raadpleeg hiervoor deze pagina.

Voor de meeste mensen is dit stappenplan succesvol voor het aanvragen van bijstand. Het kan helaas zo zijn dat de gemeente uw aanvraag afwijst om een andere reden die ze nader zullen specificeren.

In het kort: Hoe bijstand aanvragen?

Erg veel informatie! Dat klopt want er zitten een hoop voorwaarden en regels om een bijstandsuitkering aan te vragen. Hieronder hebben wij kort opgesomd wat u allemaal precies moet doen wilt u recht hebben op bijstandsuitkering.

Hoe bijstand aanvragen?

  1. Zorg ervoor dat u een Digid heeft. Deze kan u bij de overheid aanvragen.
  2. Aanmelden en inschrijven bij het UWV. Dit kan u online op de website van het UWV doen.
  3. Start het bijstandstraject via het UWV.
  4. Voltooi de zoektijd (ook wel inspanningsperiode) van 28 dagen mocht deze verplicht zijn. Raadpleeg hiervoor de gemeente.
  5. Voltooi de bijstand aanvraag samen met de Gemeente en het UWV online met uw Digid.
  6. Binnen 48 uur (twee werkdagen) heeft u recht op bijstand.

Uitkering aanvragen via het UWV

Een uitkering aanvragen is in principe niet heel moeilijk. Wel dien je een compleet overzicht te hebben van je financiële situatie. Het is dan ook belangrijk om je vantevoren goed in te lezen. Zo dien je bij de aanvraag te weten of je aan alle eerder genoemde criteria voldoet. Bovendien dien je via de website Werk.nl ingeschreven te staan als werkzoekende. Alleen dan is het mogelijk om een uitkering aan te vragen. Overigens is het verstandig om een profiel inclusief CV te plaatsen bij het UWV. Zo hebben ze meteen een duidelijk beeld van jou als werkzoekende.

Bijstand en eigen vermogen

Hoe zit het met eigen vermogen, bijstand en de bedragen daarvoor? De regels omtrent het eigen vermogen veranderen, waardoor er om de zoveel tijd een bepaald bedrag wordt vastgesteld wat vanaf dan de waarde van het eigen vermogen maximaal mag zijn. Het maximaal eigen vermogen hangt, net als de bijstandsuitkering, af van je situatie. Ben je bijvoorbeeld gehuwd en heb je kinderen, dan is het bedrag anders dan als je een alleenstaande moeder bent zonder kinderen. Hieronder staat per situatie uitgelegd wat dit inhoudt. Een eigen huis valt ook onder vermogen.

Ben je alleenstaand zonder inwonende kinderen, dan mag je maximaal €5290 aan eigen vermogen hebben. Ben je een alleenstaande ouder met inwonende kinderen, dan mag je eigen vermogen maximaal €11840 zijn. Als je gehuwd bent of samenwoont zonder kinderen, mag je samen maximaal €11840 aan eigen vermogen hebben. Ten slotte mag je als je gehuwd bent of samenwoont en kinderen hebt, €11840 aan vermogen hebben, inclusief het spaargeld van de kinderen.

Heb je meer eigen vermogen? Dan is het advies van de overheid om eerst dit vermogen op te maken. Dit kan bijvoorbeeld door spullen te verkopen. Daarmee krijg je geld, waarmee je bijvoorbeeld boodschappen kan gaan halen of andere noodzakelijke spullen kan kopen. Op deze manier krijg je wat geld, gaat je eigen vermogen omlaag en komt je bijstandsuitkering niet in de problemen.

Vragen?

Wij snappen dat het een lastig proces is wat u moet doorlopen. Om u hierbij te helpen is het mogelijk om vragen te stellen over de aanvraag-procedure. Dit kunt u doen op onze speciale vraag en antwoord pagina over de bijstand. Deze is hier te vinden. Daarnaast bieden wij ook meer informatie aan over de bijzondere bijstand.