Heeft u Bijstand nodig?

Bijstandsuitkering hulp
De Bijstand is een financieel hulpmiddel van de overheid om mensen te helpen die niet in hun primaire levensbehoefte kunnen voorzien met hun maandinkomsten. In deze situatie verleend de overheid u het recht op bijstand en geeft financiële ondersteuning via een bijstandsuitkering. Dit houdt in dat u de bijstandsuitkering( Wet werk en bijstand) kan aanvragen bij de gemeente of overheidsinstantie. Hiermee is het mogelijk om de maandelijkse vaste lasten voor de primaire levensbehoefte weer te betalen. Uiteraard komt niet iedereen in aanmerking voor een bijstandsuitkering, dit is namelijk geheel afhankelijk van uw eigen kapitaal/bezit en verdere persoonlijke situatie. Daarnaast is de bijstandsuitkering afhankelijk van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Op Bijstand.help helpen wij u met informatie over de Wet Werk en Bijstand, hoe u een bijstandsuitkering kan aanvragen, of u recht heeft op bijstand en is er de mogelijkheid om vragen te stellen die onbeantwoord blijven met onze online informatie.

Waarover wilt u meer informatie hebben?

Wat is de Bijstand?

Om de financieel zwakkere (minder liquide) in onze samenleving te beschermen tegen armoede verleent de overheid in sommige situaties steun aan Nederlandse burgers die in zwaar financieel weer verkeren. Dit komt voor uit het feit dat Nederland een Zorgstaat is waar men collectief aan een betere maatschappij en dus samenleving werkt. De kans is namelijk bij iedereen aanwezig om in financieel zwaar weer te geraken. Hierdoor heeft de overheid een soort opvangnet gecreëerd genaamd de Bijstand om in te springen wanneer dit uw levenssituatie gaat bedreigen. Natuurlijk is het niet voor iedereen mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen want hier zijn verschillende regels en wetten en voorwaarden aan verbonden. Als u in de Bijstand terecht komt leeft u rond de armoedegrens en is het bijna onmogelijk om bijvoorbeeld te sparen of leuke dingen te ondernemen. De Bijstand is er puur voor het levensonderhoud zodat u toch kan functioneren en bijvoorbeeld een nieuwe baan kan gaan zoeken. Een voorwaarde van de Bijstand is namelijk dat u verplicht wordt om te solliciteren wilt u recht maken op de uitkering. U kan de bijstandsuitkering zien als een financieel redmiddel van de overheid om u te motiveren weer actief deel te nemen aan de collectieve maatschappij waarin wij als samenleving de financieel zwakkere kunnen ondersteunen maar ook helpen. De bijstand is er om elk Nederlandse staatsburger van de armoede te behoeden.

De bijstand helpt mensen in het voorzien van hun basislevensbehoefte d.m.v. een financiële maandelijkse bijdrage

Recht op bijstandsuitkering

Heeft u recht op Bijstand? Aan het aanvragen van een bijstandsuitkering zitten meerdere regels en voorwaarden verbonden. Deze regels zijn opgesteld met als doel u weer financieel zelfvoorzienend te maken zodat de steun van de overheid gestopt kan worden. Een bijstandsuitkering is daarom een minimale financiële bijdrage om te voorzien in de basisbehoefte. Er zijn nog meer voorwaarden waaraan u moet voldoen wilt u aanspraak maken op Bijstand. Deze kunt u vinden op onze pagina over het Recht op Bijstand. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wij leggen daarom op onze website uit hoe u kan berekenen wat de maandelijkse bijstandsuitkering voor u zal zijn mits u er natuurlijk recht op heeft en aan de bijstandsnormen voldoet.

Was is de Bijzondere Bijstand?

De Bijzondere Bijstand is een eenmalige bijstandsuitkering die u helpt om noodzakelijke kosten te betalen. Deze kosten moeten van belang zijn voor uw levensonderhoud en niet al vergoed worden door een andere aanvullend budget zoals bijvoorbeeld de Huurtoeslag of Zorgtoeslag. De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de extra lasten, dit wordt nadere bepaald door de sociale dienst, gemeente en of rechter. Het recht op Bijzondere Bijstand is afhankelijk van meerdere factoren, maar zal alleen worden uitgekeerd wanneer bewezen kan worden dat deze eenmalige tegemoetkoming daadwerkelijk nodig is voor het levensonderhoud. U kunt meer lezen en hulp krijgen met de bijzondere bijstand op onze informatiepagina erover.

Ik wil bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen kan gemakkelijk worden gedaan via ons samengestelde stappenplan hiervoor. Wij leggen in enkele duidelijk afgebakende stappen uit welke gegevens nodig zijn om aanspraak te maken op een bijstandsuitkering. Dit wil zeggen dat u moet voldoen aan de bijstandsnorm, uw administratie in orde moet hebben en daarna ons stappenplan voor de aanmelding bij het UWV moet volgen. Het aanvragen van bijstand is niet erg lastig maar verantwoording afleggen waarom u dit nodig heeft moet wel procesmatig en duidelijk gebeuren zodat de overheid u kan gaan steunen op basis van wettelijke documenten en afspraken. Wilt u meer weten over het aanvragen van een bijstandsuitkering dan kunt u hier verder lezen.

Bijstand aanvragen gaat in drie stappen. Als eerste moet u zich aanmelden met uw Digid bij het UWV, daarna digitaal de bijstandsuitkering aanvragen en het zoektijd traject starten. Hierna kunt u aanspraak maken op uw recht op bijstand. Lees hier meer.

Bijstand en eigen huis

Wanneer krijgt u bijstand met een eigen huis? Het bezitten van een koopwoning wordt door de gemeente gezien als eigen kapitaal. Dit wil zeggen dat de overwaarde van uw huis (dus niet de hypotheekschuld) meegenomen wordt in de berekening van uw eigen kapitaal. Heeft u al teveel afbetaald aan het huis dan kan het zo zijn dat u financieel liquide genoeg bent en komt u niet in aanmerking voor de Bijstand. Echter, zijn er meer voorwaarden voor een bijstandsuitkering met een eigen huis. Lees hier alles over hoe dit precies in elkaar zit.

Een voorbeeldsituatie voor bijstandsuitkering

U bent al jaren fulltime aan het werk en heeft een eigen huis gekocht. Helaas verdient u niet genoeg om het huis verder af te lossen en verliest u wegens een reorganisatie uw baan. U zit nu met de vaste maandlasten van de koopwoning maar heeft geen inkomen. De lasten kunt u met behulp van de Werkloosheidswet (WW) maar net betalen. Hierdoor is het niet mogelijk om te sparen of de hypotheekschuld verder af te lossen. Na twee jaar in de WW gezeten te hebben stopt deze. Vanaf dit moment heeft u geen inkomen meer en draagt u toch alle vaste lasten. In deze situatie kunt u aanspraak maken op het Recht op Bijstand. Hiermee is het mogelijk (mits uw woning niet teveel tot uw eigen kapitaal gerekend word) om de vaste lasten tijdelijk te betalen. Via de bijstandsregeling wordt u ook gemotiveerd en geholpen bij het vinden van een nieuwe baan zodat u uiteindelijk weer zelfvoorzienend gaat worden.

Bijstand in Nederland door de jaren heen

Hieronder ziet u een tabel met de bijstandsgegevens van Nederland. De gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, Den Haag/Heerlen 17-04-2017).

Perioden Personen met een bijstandsuitkering
2007 december 356800
2008 december 344200
2009 december 373760
2010 december 402400
2011 december 415550
2012 december 427760
2013 december 460080
2014 december 481220
2015 december 497000
2017 januari 518000

Zoals u in de grafiek hieronder kan zien neemt het aantal mensen met Bijstand sinds 2008 in Nederland toe. Er zijn tussen december 2015 en december 2017 een kleine 4,05% mensen meer in de bijstand geraakt.

Bijstand grafiek

Hieronder vindt u de exacte groeidata in percentages.

2007 december 0,00%
2008 december -3,53%
2009 december 8,59%
2010 december 7,66%
2011 december 3,27%
2012 december 2,94%
2013 december 7,56%
2014 december 4,59%
2015 december 3,28%
2017 januari 4,05%

Vragen over de Bijstand?

Wij snappen als geen ander dat de Nederlandse wetgeving soms ingewikkeld kan zijn. Het uitzoeken of u recht heeft op bijstand is een logisch maar ingewikkeld proces. Hierdoor komt u vast met specifieke vragen te zitten gerelateerd aan uw persoonlijke situatie. Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een vraag en antwoord pagina over de Bijstand gemaakt waarin het antwoord op de meest gestelde vragen terug te vinden is. Daarnaast is er een mogelijkheid om zelf specifieke vragen te stellen bijvoorbeeld over het recht op bijstand als u een alleenstaande bent met een eigen huis. Dit soort situaties maken het vaak lastig om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Al uw vragen kunt u hier stellen.